Cookie hạnh nhân (Cookie Almond) 150gr

73,000 72,000

* ᴄᴏᴏᴋɪᴇ Hạnh Nhân 𝗦𝗶𝘇𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶 :𝟱𝟬𝗴𝗿 – 𝗚𝗶𝗮́ : 𝟮4𝗸/ 𝘁𝘂́𝗶 Size Lọ 300gr – Giá 144k/1 Lọ Size Lọ 150gr – Giá 72k/1 Lọ
Số lượng
-
+
Thông tin sản phẩm Xem đầy đủ thông tin
* ᴄᴏᴏᴋɪᴇ Hạnh Nhân
𝗦𝗶𝘇𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶 :𝟱𝟬𝗴𝗿 - 𝗚𝗶𝗮́ : 𝟮4𝗸/ 𝘁𝘂́𝗶
Size Lọ 300gr - Giá 144k/1 Lọ
Size Lọ 150gr - Giá 72k/1 Lọ